Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie
www.g-flex.pl (dalej jako "Serwis")

Administratorem oraz właścicielem serwisu www.g-flex.pl jest G-Flex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyjaźni,
ul. Jeziorna 19, 83-331 Przyjaźń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000915279, NIP 589-20-67-305, kapitał zakładowy 50 000 zł, adres elektroniczny: office@g-flex.pl (dalej jako: “G-Flex”)

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie możesz nam udostępnić podczas korzystania z Serwisu oraz wykorzystywania plików cookies. Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych w Internecie. Dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność w trakcie korzystania z Serwisu.

Oświadczenie Administratora Danych Osobowych

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest G-Flex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „Spółką” z siedzibą w Przyjaźni przy
ul. Jeziornej 19, 83-331 Przyjaźń, NIP 589-20-67-305, REGON 389622964.
adres do korespondencji: ul. Jeziorna 19, 83-331 Przyjaźń
adres e-mail: office@g-flex.pl

W jakich celach przetwarzamy dane?

Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z działalnością handlową Spółki oraz związanych z prawidłowym działaniem serwisu www.g-flex.pl. Mowa tutaj o kategoriach danych osobowych takich jak: imię, nazwisko (działalność handlowa) a także adres IP czy identyfikatory plików cookies (działanie serwisu).

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody (formularz kontaktowy) oraz w przypadkach, w których przepisy prawa do tego upoważniają (m.in. w oparciu przepisy o rachunkowości, w celu dochodzenia roszczeń czy sporządzenia danych statystycznych).

Jaki jest okres przetwarzania danych?

Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie będą przechowywane
w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo (np. przechowywanie dokumentów księgowych).

Do jakich podmiotów przekazywane są dane?

Dane osobowe mogą zostanie przekazane do podmiotów zajmujących się realizacją przesyłek kurierskich i pocztowych.

Czy Spółka stosuje profilowanie i przetwarzanie automatyczne?

Spółka nie stosuje mechanizmów automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania w stosunku do przetwarzanych danych osobowych.

Czy Twoje dane, przesyłane za pośrednictwem formularzy, są bezpieczne?

Dokładamy wszelkich starań, aby jakiekolwiek udostępniane nam informacje nie dostały się w niepowołane ręce. Ponadto korzystamy z usług rzetelnej firmy hostingowej (home.pl S.A) i wykorzystujemy na naszej stronie certyfikat SSL, celem zapewnienia dodatkowej warstwy bezpieczeństwa.

Jakie są uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane?

Wśród praw dotyczących przetwarzania danych wyróżnia się prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, prawo
do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest konieczne w zakresie realizacji usług oferowanych przez Spółkę.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze Twojej przeglądarki internetowej. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju, plik umieszczony w urządzeniu, wyśle pewne informacje do przeglądarki. Pliki cookies są bardzo rozpowszechnione i używane na wielu witrynach internetowych, ponieważ są one bardzo przydatne dla ich wydawców. Dzięki nim zarządca witryny internetowej może np. określić, czy dany komputer (i prawdopodobnie jego użytkownik) już ją kiedyś odwiedził. Pliki cookies stosowane są w celu poprawy działania witryny internetowej oraz uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla użytkownika, cookies mogą być również używane w celach reklamowych.

Wykorzystywanie plików cookies

Głównym zadaniem plików cookies jest poprawne świadczenie usług korzystania ze strony internetowej:

 • dostosowywanie zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • prezentacja reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy.

Rodzaje plików cookies

Nasza strona może umieścić w Państwa urządzeniu pliki cookies tymczasowe i trwałe. Pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki trwałe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np.
  w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.

Własne i zewnętrzne pliki cookies

Własne pliki cookies będą zamieszczane za pośrednictwem portalu/strony.

Zewnętrzne pliki cookies (pliki cookies osób trzecich) są zamieszczane w Państwa urządzeniu przez osoby trzecie niezależnie od nas.
W zakresie dotyczącym zewnętrznych plików cookies rola portalu ogranicza się wyłącznie do umożliwienia podmiotom zewnętrznym umieszczenia pliku. To osoby trzecie korzystają z informacji dostarczanych przez zewnętrzne pliki cookies. Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot zewnętrzny zgodnie ze swoją polityką prywatności lub polityką cookies. Osoby trzecie, którym strona może umożliwiać zamieszczanie cookies, wymienione są w pkt. “Zewnętrzne pliki cookies” niniejszej Polityki cookies.

Własne pliki cookies

Nasz Serwis może wysyłać do Państwa pliki cookies na kilka sposobów oraz w różnorodnych celach, które obejmują:

 • umożliwienie i usprawnienie podstawowego działania Serwisu na różnych stronach i podczas wielu sesji przeglądarek;
 • uproszczenie korzystania z Serwisu;
 • monitorowanie, analizowanie oraz ulepszanie działania i efektywności Serwisu;
 • przesyłanie reklam dostosowanych do Państwa zainteresowań i potrzeb.

Poniżej w szczegółowy sposób opisujemy pliki cookies, które zamieszczamy i z których korzystamy, dzięki czemu mogą Państwo w pełni kontrolować wykorzystywanie plików cookies w Państwa urządzeniu.

Google Analytics:
Korzystamy z usługi Google Analytics, usługa ta służy do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookies zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookies, dotycząca korzystania przez Państwa
z Serwisu (w tym Państwa adres IP) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.
W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat cookies i Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji
z zamieszczenia w/w plików na Państwa urządzeniu pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Zewnętrzne pliki cookies

Google Maps:
Mapy Google to serwis z mapami, z którego mogą Państwo korzystać w przeglądarce internetowej. W zależności od lokalizacji można przeglądać mapy podstawowe i niestandardowe, a także znaleźć informacje o lokalnych firmach w tym ich lokalizację, informacje kontaktowe
i wskazówki dojazdu. W naszym Serwisie wykorzystujemy Google Maps do przekazywania informacji o lokalizacji naszej firmy. Firma Google może przesyłać Państwu plik cookies o nazwie „NID” (z czasem przechowywania wynoszącym sześć miesięcy) oraz plik cookies zwany „PREF” (z czasem przechowywania wynoszącym dwa lata). Więcej na ten temat można przeczytać w Polityce Prywatności Google.

Kontrola stosowania przez nas plików cookies

Naszym celem jest pokazanie w maksymalnie czytelny i zrozumiały sposób, do czego mogą być wykorzystywane pliki cookies, których używamy na naszej stronie. Jak wskazaliśmy powyżej, nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności bez plików cookies wymienionych w niniejszej Polityce wykorzystania plików cookies.

W każdej chwili macie Państwo możliwość kontroli zakresu wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
W zależności od modelu przeglądarki, dostępne opcje mogą polegać na:

 • akceptacji wyłącznie tymczasowych plików cookies;
 • akceptacji wyłącznie wybranych plików cookies;
 • akceptacji wyłącznie własnych plików cookies (zewnętrzne pliki cookies nie będą zamieszczane w czasie korzystania z danej witryny);
 • odmowie akceptacji wszystkich plików cookies.

Poniżej zamieszczamy linki do informacji dot. zasad korzystania z cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Jeżeli korzystacie Państwo z innej przeglądarki, zalecamy zajrzeć do opcji „Pomoc” lub skontaktować się z producentem (sprawdzić też jego stronę www) przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może w przyszłości ulec zmianie poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Data ostatniej edycji: 17.08.2021.