SCADA & Smart Factory

Inteligentna fabryka z surrealistycznej wizji przyszłości staje się rzeczywistością. Dzięki wykorzystaniu pionierskich rozwiązań, dostarczamy technologię inteligentnej fabryki bazującą na oprogramowaniu zenon firmy COPA-DATA. Technologia inteligentnej fabryki opiera się na transformacji z tradycyjnego procesu automatyzacji do bardziej otwartego, połączonego i elastycznego systemu. Fabryczne platformy IoT, takie jak zenon, tworzą połączone i inteligentne procesy produkcyjne, które optymalizują proces automatyzacji przemysłu.

Wykorzystując platformę oprogramowania zenon dostarczamy rozwiązania IoT oraz HMI/SCADA dla inteligentnych fabryk, pozwalając wytyczyć drogę do większej produktywności i lepszego nadzoru w epoce Przemysłu 4.0. Współpraca zasobów fizycznych, operacyjnych i ludzkich w całej fabryce pozwala skutecznie zarządzać środowiskiem produkcyjnym. Skomunikowanie sprzętów, operacji i obiektów umożliwia przewidywanie i wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym. Rezultatem jest większa wydajność produkcji i mniej przestojów.

Główne atuty procesu digitalizacji

Przedstawiamy kilka istotnych aspektów zarządzania inteligentną fabryką, które stają się możliwe, dzięki wdrażanym przez nas rozwiązaniom.

Gromadzenie danych

Bezpieczne gromadzenie i przechowywanie danych z wyposażenia, wszystkich procesów i od wszystkich ludzi - niezależnie od sprzętu. Ponad 300 natywnych protokołów komunikacyjnych sprawia, że możliwa jest komunikacja wszystkich istniejących urządzeń, między sterownikami PLC i systemami zarządzania przedsiębiorstwami lub aplikacjami w chmurze.

Analityka i raportowanie

Wykorzystanie zaawansowanych algorytmów, łączy dane w czasie rzeczywistym z aplikacjami do uczenia maszynowego oraz rozproszoną inteligencję i komunikację sieciową w celu wykonywania obliczeń i udostępniania prognoz. Oprogramowanie opiera analizy na danych historycznych i danych czasu rzeczywistego w celu zapewniania jak najdokładniejszych wniosków.

Wizualizacja i kontrola

Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym na indywidualnie dopasowanym interfejsie, zwiększa świadomość i wpływa na wydajniejsze sterowanie procesami — lokalnie i zdalnie.

Zarządzanie danymi

Kontekstualizacja danych między elementami sprzętowymi i obiektami w jednej prostej platformie, pozwala na podejmowanie lepiej uzasadnionych i wiarygodnych decyzji.